Návrhy zahrad

Vytváření zahrady chápeme jako rozhovor mezi klientem, zahradníkem a místem samotným. Na prvním místě je pro nás vždy naslouchat klientovi. Rozpoznat, jaká jsou jeho přání.

Spolupráce vždy začíná nezávaznou schůzkou na pozemku. Setkáváme se na místě, které má svůj charakter. Majitel přináší své sny, vize a přání, životní styl, ale i finanční možnosti. My přinášíme odborné znalosti a zkušenosti. Výsledkem schůzky bývá zadání projektu

Návrh zahrady lze vytvořit ve třech úrovních.

 • Vize - výchozí bod k projektu
 • Návrh realizace - rozpracování vize do jednotlivých technických prvků
 • Kompletní návrhy - detailnější, obsahuje vizualizace jednotlivých pohledů
1. Vize

Vize je nezbytným východiskem pro další práci. Jde o nejdůležitější část projektu, základní pohled na zahradu a její prvky. Vize je otevřená, zde se tříbí a setkávají představy obou stran, pracujeme s ní dokud nezavládne shoda. Samostatně může sloužit pro klienta, který si chce svou zahradu udělat sám a hledá směr a nápady.

Klient získá
 • výchozí bod k projektu
 • základní náčrt řešení zahrady
 • umístění hlavních dřevin
 • rozčlenění terénu
 • umístění záhonů s obecným typem použitých rostlin
 • umístění ostatních prvků
2. Návrh realizace

Tento návrh obsahuje celkové půdorysné rozvržení zahrady s vytyčením jednotlivých prvků. Zahrnuje všechny náležitosti nutné pro realizaci zahrady. Lze jej použít samostatně, a to jak svépomocí tak i realizační firmou.

Klient získá
 • vizi
 • půdorysný výkres zahrady
 • technické náležitosti nutné pro realizaci
 • konkrétní použití materiálů a rostlin
 • harmonogram práce
 • rozpočet realizace
3. Kompletní projekt zahrady

Detailní projekt je nejlepším výchozím bodem pro představu, jak bude zahrada vypadat díky vizualizacím jednotlivých pohledů na zahradu. Poskytuje ideální možnost doladit všechny detaily již v návrhu a předcházet

Klient získá
 • vizi
 • celkové půdorysné rozvržení zahrady s vytyčením jednotlivých prvků
 • konkrétní použití materiálů a rostlin
 • harmonogram práce
 • rozpočet realizace
 • rozpracování všech technických detailů
 • vizualizace zahrady z jednotlivých pohledů