Střešní zahrady

Střešní zahrady zajímavým způsobem rozšiřují prostor, který můžete obývat. Jsou ekologické, neboť poskytují odolnost proti tepelnému záření. Mohou být také prospěšné při snižování odtoku déšťové vody. Garáž či dům začlení nenásilně do okolního prostředí.

Nabídka

  • od střechy garáže po celé střechy domů
  • intenzívní plnohodnotné zahrady se vzrostlými stromy a závlahovým systémem
  • extenzívní zahrady - lehčí, bezúdržbová varianta se suchomilnými rostlinami